? Ringkasan Materi Yg Harus dihapal dalam Nahwu Tathbiqi ?

Oleh : Ahmad alfarisi ??

? Jenis kata
1. Isim (kata benda)
2. Fiil (kata kerja)
3. Huruf (kata depan)

? I’rob
1. Marfu
2. Mansub
3. Majrur
4. Majzum

? Alamat i’rob

1. Marfu : tandanya ada 4

dhommah (tanda asli) –
alif (mutsanna) – wawu (mudzakkar salim – isim 5) – tsubutunnun (fiil 5)

2. Mansub : tandanya ada 5

Fathah (tanda asli) – alif (pada isim 5) – ya (jamak mudzakar – mustanna) – kasroh (jamak muannats) – hadzfunnun (fiil 5)

3. Majrur : tandanya ada 3

Kasroh (tanda asli) – ya (isim 5, jamak mudzakar, mutsanna) fathah (isim ghairu shorif)

4. Majzum : tandanya ada 3

Sukun (tanda asli) – hadzfunnun (fiil 5) – hadz harfil illat (fiil mu’tal)

? penyebab

1. Majrur (3)
– Majrur dgn huruf jar
– Mudhof ilaih
– tawabi’

2. Majzum (3)
– majzum dgn huruf jazm
– majzum krna menjadi fiil syart dan jawab syart
– majzum menjadi jawab fiil amr

3. Marfu (8)
– litajarrudihi annin nawashibi wal jawazimi
– fail
– naibul fail
– mubtada
– khobar
– isim kaana
– khobar inna
– tawabi’

4. Mansub (13)
– maful bih
– maful fiihi
– maful mutlaq
– maful ma’ah
– maful liajlih
– mustatsna
– tamyiz
– munada
– isim inna
– khabar kaana
– hal
– isim la nafi lil jinsi
– tawabi’

Diharapkan dihapal semua hal ini, karna ini adalah kunci sukses belajar kaidah2 nahwu ?

?Yuk Ngaji @Markazul Lughoh ‘arobiyyah – FP : Markazul Lughoh . Situs : http://markazullughoh.blogspot.co.id . ?