Kandungan aplikasi Mauidzul Usfuriah ini berisi 40 Hadits Nabi saw yang berhubungan dengan keimanan, moral, akhlak, pendidikan, anjuran beramal kebaikan dan larangan maksiat, anjuran berdzikir, membaca al-Qur`an, mengingat kematian dan akherat serta yang lain, yang dilengkapi kisah nasehat agama dan hikayat-hikayat teladan para sufi.

Kitab Mawizul Usfuriyah ini banyak sekali kisah-kisah hikmat yang dapat di ambil dan dipetik oleh kita sebagai muslim